Kielitiede eli lingvistiikka

Toinen mielenkiintoinen aihealue josta olen kiinnostunut on kielitiede eli lingvistiikka. Olen kiinnostunut mm. erilaisista murteista ja mm. stadin slangi on erittäin lähellä sydäntäni. Olenkin saanut olla mukana muutaman slangisanakirjan tuotannossa tekemässä perustyötä tutkimuksessa ja eri sanojen merkitysten dokumentoinnissa.

Kielitiede on kuitenkin todella laaja-alainen aihe, sillä se koostuu todella monesta eri asiasta. Monelle ovat varmasti tuttuja aiheet kuten fonetiikka eli äänneoppi, fonologia eli funktionaalinen äänioppi, kielioppi joka koostuu puolestaan morfologiasta eli muoto-opista, syntaksista eli lauseopista ja ortografiasta eli oikeinkirjoituksest. Lisäksi lingvistiikkaan kuuluu sanasto-oppi eli onomasiologia, leksikografia eli sanakirjaoppi, terminologia eli oppisanasto ja nimistöntutkimus eli onomastiikka.

Kielitieteeseen lasketaan kuuluvaski myös historiallis-vertaileva kielitiede eli äännehistoria, etymologia eli sanojen alkuperän tutkimus ja kontaktilingvistiikka eli lainautumisen tutkimus. Samoin lingvistiikan termejä ja aihealueita ovat dialektologia eli murretutkimus, semantiikka eli merkitysoppi, stilistiikka eli tyylintutkimus, pragmatiikka eli kielen käytön tutkimus sekä soveltava kielitiede. Joten, kuten varman huomasit, todella laajasta alasta on kyse ja on on hyvä keskittyä ihan vaan muutamiin aihealueihin.

En ole näistä kaikista aihealueista niin kiinnostunut, mutta on näistä muutamista tullut ihan harrastus ja todella mukava sellainen. Kuten jo mainitsinkin niin olen eniten kiinnostunut erilaisista murteista eli dialektologiasta. Murteet ovat todellinen rikkaus ja Suomessa näitä eri murteita on todella paljon, ympäri maata. Luonnollisesti kun pääkaupunkiseudulla asumme, on stadin slangi se lähinnä sydäntä oleva slangi eli murre.

Oletko sinä kiinnostunut jostain murteesta tai puhutko kenties jotain murretta? On mielenkiintoista että eri kaupungeilla ovat omat tunnistettavat murteet ja välttämättä näistä ei aina saa edes selvää mitä toinen puhuu kun vaikkapa turkulainen ja tamperelainen nuori kohtaa. Kaikki toki puhuvat suomea, mutta äänenpainot ja muut asiat ovat hieman erilaisia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *